ISO 9001:2008     

Rychlý kontakt

LAURYN v.o.s.

Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Česká republika

Telefon:
+420 466 971 192
+420 466 971 193

Fax:
+420 466 260 604

E-mail:
lauryn@lauryn.cz

Implementace

Implementace IS R-PLAN je realizována dle metodiky certifikované dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Implementace probíhá v těchto etapách:

  • Analýza stávajícího stavu – kompletní analýza výchozího stavu pro implementaci IS R-PLAN
  • Projekt nasazení – definice všech procesů a způsobu jejich řešení v rámci IS R-PLAN.
  • Parametrizace systému – kompletní nastavení a parametrizace IS R-PLAN dle specifik daného uživatele.
  • Školení uživatelů – kompletní vyškolení uživatelů pro práci s IS R-PLAN. Školení je zakončeno praktickým testem, na základě kterého je udělen certifikát pro práci s IS R-PLAN.
  • Příprava na náběh ostrého provozu – celková příprava IS R-PLAN pro náběh ostrého provozu: zadání klientů, nastavení počátečních stavů a pokladen, kontrola připravenosti hardware a další související činnosti.
  • Dozor náběhu ostrého provozu – fyzická přítomnost konzultantů u pracovníků uživatele v prvních dnech ostrého provozu a práce s IS R-PLAN. Následná realizace kontrolního dohledu formou dálkové kontroly a osobních návštěv u uživatele.
  • Vyhodnocení implementace – vyhodnocení výsledků implementace (porovnání s výchozím definovaným stavem) a určení dalších možností rozvoje informačního systému. Implementace IS R-PLAN je ukončena při splnění všech smluvně garantovaných činností a všechny moduly IS R-PLAN fungují v reálném ostrém provozu.