ISO 9001:2008     

Rychlý kontakt

LAURYN v.o.s.

Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Česká republika

Telefon:
+420 466 971 192
+420 466 971 193

Fax:
+420 466 260 604

E-mail:
lauryn@lauryn.cz

Subsystémy a moduly

Struktura IS R-PLAN

IS R-PLAN je tvořen 4 subsystémy:

 • Zdravotní agenda – vedení lékařské a sesterské agendy, evidence a tvorba zdravotnické dokumentace.
 • Rehabilitační agenda – vedení agendy spojené s plánováním léčebných procedur a dalších služeb klientům.
 • Agenda zdravotních pojišťoven – kompletní vedení agendy vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám (fakturace, dávky, statistiky, atd.).
 • Integrace IS R-PLAN – možnost integrace IS R-PLAN se systémy a zařízeními třetích stran. Integrace s ekonomickým informačním systémem, kartovými systémy a systémy pro kontrolu vstupů (např. turnikety), nemocničními systémy.

 

Zdravotní agenda

Základní charakteristika ZA

V rámci subsystému Zdravotní agenda je komplexně řešeno vedení lékařské a sesterské agendy v plné návaznosti na subsystém Rehabilitační agenda a Agenda zdravotních pojišťoven.

Moduly Zdravotní agendy

V rámci subsystému Zdravotní agenda jsou k dispozici tyto moduly:

1) Lékař a Sestra:

- Evidence klientů.

- Komplexní vedení zdravotní dokumentace:

 • Uživatelsky definovatelné šablony pro zápis vstupních a závěrečných prohlídek.
 • Evidence diagnóz.
 • Procedury – předpis paušálních i komerčních procedur v návaznosti na modul Rozpis procedur. Komplexní kontrola dodržování stanovených limitů (cena, počet, průměr, atd.) při předpisu procedur.
 • Evidence a vedení dekurzu.
 • Evidence externí lékařské dokumentace.

- Tisk lékařských zpráv v libovolném jazyku (azbuka, latinka).

- Komerční zdravotní výkony – předpis a evidence zdravotních výkonů.

- Objednávání klientů na vstupní, průběžné a závěrečné prohlídky.

- Zadání a evidence výkonů pro zdravotní pojišťovny.

2) Rehabilitační pracovník:

- Modul umožňuje vedení dokumentace a záznamů rehabilitačního pracovníka.

3) Reporting:

- Modul umožňuje generovat řadu reportů v rámci modulů subsystému Zdravotní agendy.

- Reporty je možné generovat v klasickém tiskovém formátu nebo elektronické formě.

 

Rehabilitační agenda

Základní charakteristika RA

V rámci subsystému Rehabilitační agenda je komplexně řešeno plánování a prodej procedur klientům v plné návaznosti na subsystémy Zdravotní agenda a Agenda zdravotních pojišťoven.

Moduly Rehabilitační agendy

V rámci subsystému Rehabilitační agenda jsou k dispozici tyto moduly:

1) Rozpis procedur:

- Evidence klientů v návaznosti na subsystém Zdravotní agenda a Agenda zdravotních pojišťoven.

- Plánování procedur klientům:

 • Plánování procedur předepsaných klientům v modulu Lékař.
 • Plánovat procedury je možno automaticky, poloautomaticky nebo manuálně.
 • Při plánování procedur jsou kontrolovány tyto omezující podmínky: počty procedur, zakázané kombinace procedur, časy přechodů, pohyblivost klienta, sdílení procedur, návaznost procedur.
 • Výstupem z plánování procedur je časový plán jednotlivých procedur pro klienta. Plán procedur je možné tisknout v libovolném jazyce v azbuce nebo latince.

- Management rehabilitačního provozu:

 • Kompletní administrace a správa nastavení procedur, provozů a pracovníků.
 • Kompletní vyhodnocení vytíženosti procedur, provozů a pracovníků.

2) Identifikace:

- Kontrola docházky na procedury.

- Realizováno pomocí čteček čárových kódů a kódů vytištěných na průkazce klienta.

3) Wellis:

- Prodej komerčních procedur klientům.

- Řízení vstupů do bazénů a balneo provozů s využitím identifikačních karet a turniketů.

- Prodej komerčních procedur formou předplatného a dárkových poukazů.

4) Reporting:

- Modul umožňuje generovat řadu reportů v rámci modulů subsystému Rehabilitační agendy.

- Reporty je možné generovat v klasickém tiskovém formátu nebo elektronické formě.

 

Agenda zdravotních pojišťoven

Základní charakteristika

Tento subsystém řeší problematiku vyúčtování poskytované péče zdravotním pojišťovnám v návaznosti na moduly Lékař a Rozpis procedur.

Moduly Agendy zdravotních pojišťoven

V rámci subsystému Agenda zdravotních pojišťoven jsou k dispozici tyto moduly :

1) Agenda zdravotních pojišťoven

- Kontrola účtovaných výkonů.

- Načtení výkonů z modulu Lékař.

- Automatické načtení výkonů z modulu Rozpis procedur

- Tvorba faktur pro zdravotní pojišťovny.

- Tvorba dávek pro zdravotní pojišťovny.

2) Reporting:

- Modul umožňuje generovat řadu reportů v rámci modulů subsystému Agenda zdravotních pojišťoven.

- Reporty je možné generovat v klasickém tiskovém formátu nebo elektronické formě.

Integrace IS R-PLAN

Informační systém R-PLAN je možné integrovat s těmito systémy třetích stran:

1) Ekonomický informační systém – on-line přenos účetních dokladů a informací mezi IS R-PLAN a ekonomickým informačním systémem. IS R-PLAN je integrován s těmito systémy:

 • EIS K2
 • EIS VEMA
 • EIS Helios Orange
 • EIS NAVISION
 • EIS SAP
 • EIS SYSIFOS
 • EIS STEP

2) Kartové a vstupní systémy – Integrace s kartovými systémy pro kontrolu vstupů na rehabilitační provozy, turnikety a další.

3) Nemocniční systémy – možnost integrace s nemocničním informačním systémem.