ISO 9001:2008     

Rychlý kontakt

LAURYN v.o.s.

Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Česká republika

Telefon:
+420 466 971 192
+420 466 971 193

Fax:
+420 466 260 604

E-mail:
lauryn@lauryn.cz

R-PLAN

Pro koho je IS R-PLAN určen

Struktura IS R-PLAN

Vlastnosti IS R-PLAN

Lokalizace IS R-PLAN

Hlavní přínosy IS R-PLAN

Pro koho je IS R-PLAN určen

Informační systém R-PLAN (dále IS R-PLAN) je určen pro vedení kompletních provozních agend následujících zařízení:

 • Rehabilitační oddělení
 • Rehabilitační kliniky
 • Rehabilitační ústavy
 • Rehabilitační sanatoria

Struktura IS R-PLAN

IS R-PLAN je tvořen 4 subsystémy:

 • Zdravotní agenda – vedení lékařské a sesterské agendy, evidence a tvorba zdravotnické dokumentace.
 • Rehabilitační agenda – vedení agendy spojené s plánováním léčebných procedur a dalších služeb klientům.
 • Agenda zdravotních pojišťoven – kompletní vedení agendy vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám (fakturace, dávky, statistiky, atd.).
 • Integrace IS R-PLAN – možnost integrace IS R-PLAN se systémy a zařízeními třetích stran. Integrace s ekonomickým informačním systémem, kartovými systémy a systémy pro kontrolu vstupů (např. turnikety), nemocničními systémy.

Výše uvedené subsystémy se dále dělí na jednotlivé provozní moduly pro řešení specifických agend. Popis jednotlivých modulů je uvede dále.

Vlastnosti IS R-PLAN

Komplexnost – IS R-PLAN řeší komplexně veškeré procesy a agendy v rámci daného zařízení.

Modulárnost – subsystémy IS R-PLAN jsou tvořeny jednotlivými moduly. Tato modularita umožňuje přizpůsobení struktury IS R-PLAN specifikům organizace provozu konkrétního uživatele. Modularita umožňuje v případě potřeby postupnou nebo částečnou implementaci IS R-PLAN.

Nastavitelnost – všechny moduly IS R-PLAN jsou plně nastavitelné dle specifik jednotlivých uživatelů a jejich organizace práce.

Integrace – všechny moduly IS R-PLAN navzájem spolupracují a sdílejí potřebná data pro efektivní tok informací a dokladů v rámci zařízení.

Modernost – v rámci IS R-PLAN jsou využívány nejmodernější metody, postupy a technologie vývoje, implementace a správy informačních systémů.

Odbornost – více než 15 let kontinuálního vývoje IS R-PLAN umožnilo zapracovat požadavky a zkušenosti od více než padesáti uživatelů. Konzultanti společnosti LAURYN v.o.s. a její autorizovaní partneři disponují rozsáhlými odbornými znalostmi z agend řešených v rámci IS R-PLAN.

Lokalizace IS R-PLAN

IS LBIS je lokalizován do těchto jazykových verzí:

 • Český jazyk
 • Ruský jazyk
 • Anglický jazyk

IS R-PLAN je připraven pro lokalizaci do dalších jazyků.

Hlavní přínosy IS R-PLAN

 • Funkční – celkové zpřehlednění všech realizovaných činností a procesů v rámci IS R-PLAN.
 • Ekonomické – IS R-PLAN je účinný nástroj pro řízení a kontrolu – efektivnější využití zdrojů.
 • Marketingové – IS R-PLAN je účinný nástroj pro podporu marketingu a obchodních aktivit.
 • Výkonové – IS R-PLAN zajistí komplexní přehled o výkonech celého zařízení.