ISO 9001:2008     

Rychlý kontakt

LAURYN v.o.s.

Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Česká republika

Telefon:
+420 466 971 192
+420 466 971 193

Fax:
+420 466 260 604

E-mail:
lauryn@lauryn.cz

L-BIS

Pro koho je IS L-BIS určen

Struktura IS L-BIS

Vlastnosti IS L-BIS

Lokalizace IS L-BIS

Hlavní přínosy IS L-BIS

Pro koho je IS L-BIS určen

Informační systém L-BIS (dále IS L-BIS) je určen pro vedení kompletních provozních agend následujících zařízení:

 • Klasické léčebné lázně
 • Lázeňská a wellness sanatoria
 • Lázeňské a wellness hotely
 • Rehabilitační ústavy, kliniky a oddělení
 • Zdravotní ústavy a sanatoria

Struktura IS L-BIS

IS L-BIS je tvořen 6 subsystémy:

 • Ubytovací agenda –vedení agendy rezervací a pobytů klientů, vyúčtování pobytů všech typů klientů (individuální klienti, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, firemní klienti a další) a recepčních služeb.
 • Zdravotní agenda – vedení lékařské, sesterské a laboratorní agendy, evidence a tvorba zdravotnické dokumentace.
 • Rehabilitační agenda – vedení agendy spojené s plánováním a prodejem léčebných procedur a wellness služeb klientům.
 • Stravovací a skladová agenda – vedení agendy skladů, restaurací, jídelen a normování stravy.
 • Manažerský informační systém – komplexní nástroj pro on-line sledování a kontrolu výkonnosti, efektivnosti, dodržování definovaných normativů a celkovou podporu manažerského a marketingového rozhodování.
 • Integrace IS L-BIS – možnost integrace IS L-BIS se systémy a zařízeními třetích stran. Integrace s ekonomickým informačním systémem, kartovými systémy a systémy pro kontrolu vstupů (např. turnikety), registračními pokladnami a telefonními ústřednami.

Výše uvedené subsystémy se dále dělí na jednotlivé provozní moduly pro řešení specifických agend. Popis jednotlivých modulů je uvede dále.

Vlastnosti IS L-BIS

 • Komplexnost – IS L-BIS řeší komplexně veškeré procesy a agendy v rámci daného zařízení.
 • Modulárnost – subsystémy IS L-BIS jsou tvořeny jednotlivými moduly. Tato modularita umožňuje přizpůsobení struktury IS L-BIS specifikům organizace provozu konkrétního uživatele. Modularita umožňuje v případě potřeby postupnou nebo částečnou implementaci IS L-BIS.
 • Nastavitelnost – všechny moduly IS L-BIS jsou plně nastavitelné dle specifik jednotlivých uživatelů a jejich organizace práce.
 • Integrace – všechny moduly IS L-BIS navzájem spolupracují a sdílejí potřebná data pro efektivní tok informací a dokladů v rámci zařízení.
 • Modernost – v rámci IS L-BIS jsou využívány nejmodernější metody, postupy a technologie vývoje, implementace a správy informačních systémů.
 • Odbornost – více než 15 let kontinuálního vývoje IS L-BIS umožnilo zapracovat požadavky a zkušenosti od více než padesáti uživatelů. Konzultanti společnosti LAURYN v.o.s. a její autorizovaní partneři disponují rozsáhlými odbornými znalostmi z agend řešených v rámci IS L-BIS.

Lokalizace IS L-BIS

IS LBIS je lokalizován do těchto jazykových verzí:

 • Český jazyk
 • Ruský jazyk
 • Anglický jazyk

IS L-BIS je připraven pro lokalizaci do dalších jazyků.

Hlavní přínosy IS L-BIS

 • Funkční – celkové zpřehlednění všech realizovaných činností a procesů v rámci IS L-BIS.
 • Ekonomické – IS L-BIS je účinný nástroj pro řízení a kontrolu – efektivnější využití zdrojů.
 • Marketingové – IS L-BIS je účinný nástroj pro podporu marketingu a obchodních aktivit.
 • Výkonové – IS L-BIS zajistí komplexní přehled o výkonech celého zařízení.