ISO 9001:2008     

Rychlý kontakt

LAURYN v.o.s.

Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Česká republika

Telefon:
+420 466 971 192
+420 466 971 193

Fax:
+420 466 260 604

E-mail:
lauryn@lauryn.cz

Implementace

Implementace IS L-BIS je realizována dle metodiky certifikované dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Implementace probíhá v těchto etapách:

  • Analýza stávajícího stavu – kompletní analýza výchozího stavu pro implementaci IS L-BIS
  • Projekt nasazení – definice všech procesů a způsobu jejich řešení v rámci IS L-BIS.
  • Parametrizace systému – kompletní nastavení a parametrizace IS L-BIS dle specifik daného uživatele.
  • Školení uživatelů – kompletní vyškolení uživatelů pro práci s IS L-BIS. Školení je zakončeno praktickým testem, na základě kterého je udělen certifikát pro práci s IS L-BIS.
  • Příprava na náběh ostrého provozu – celková příprava IS L-BIS pro náběh ostrého provozu: zadání klientů, nastavení počátečních stavů a pokladen, kontrola připravenosti hardware a další související činnosti.
  • Dozor náběhu ostrého provozu – fyzická přítomnost konzultantů u pracovníků uživatele v prvních dnech ostrého provozu a práce s IS L-BIS. Následná realizace kontrolního dohledu formou dálkové kontroly a osobních návštěv u uživatele.
  • Vyhodnocení implementace – vyhodnocení výsledků implementace (porovnání s výchozím definovaným stavem) a určení dalších možností rozvoje informačního systému. Implementace IS L-BIS je ukončena při splnění všech smluvně garantovaných činností a všechny moduly IS L-BIS fungují v reálném ostrém provozu.